top of page

PERSONDATAPOLITIK

My Data ApS, Karupvej 7, 8000 Aarhus (herefter ”My Data”) udbyder bl.a. en webshop på hjemmesiden under domænenavnet www.mydata.dk (”Webshoppen”), en Facebook side på www.facebook.com/mydatadk (”Facebook-siden”), ligesom My Data udbyder Backup løsninger, som giver mulighed for at sikre alle dine vigtige data på computeren på en nem og sikker måde.

I forbindelse med at du anvender hjemmesiden under www.mydata.dk, Webshoppen, Facebook-siden, og/eller at du tilmelder dig og benytter My Data, indsamler vi i My Data en række personoplysninger om dig og dine aktiviteter, som senere behandles, i overnssetemmelse med Persondataloven.

De potentielle oplysninger, vi behandler, er:
Dit for- og efternavn, alder, køn, fysiske adresse, e-mail adresse, firmanavn, telefonnummer, hvilke produkter som du er tilknyttet, samt dine aktiviteter ved brug af Webshoppen, services og onsite adfærd hos My Data.

Oplysningerne om dig opbevares både i krypteret og ikke-krypteret form, ligesom de transmitteres i krypteret og ikke krypteret form.

Personoplysningerne anvender vi for at give dig adgang til de services, der er indeholdt i produkterne, Facebook-siden og/eller som My Data kunde, til at ekspedere de eventuelle bestillinger, som du måtte placere på Webshoppen, til at monitorere eventuelle forbedringsmuligheder for de services, der udbydes på Webshoppen, Facebook-siden og/eller gennem My Data´s produkter, og under overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder persondata- og bogføringsloven.

Herudover har vi registreret, om du har accepteret vores Handelsbetingelser, om du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, om du har accepteret My Data’s Information om brugen af cookies.

På din anmodning skal My Data oplyse dig om, hvilken typer af oplysninger, My Data behandler vedrørende dig, behandlingens formål, hvem der kan modtage dine oplysninger, og hvorfra disse oplysninger stammer. For at anvende Webshoppen, Facebook-siden og/eller My Data´s produkter skal du læse og acceptere denne Persondatapolitik.

PERSONDATAPOLITIK FOR MY DATA

1. FORMÅL MED PERSONDATAPOLITIKKEN

1.1 Formålet med My Data’s persondatapolitik er at forklare, hvordan My Data indsamler, beskytter og anvender oplysninger, som kan henføres til en bestemt person.


1.2 Nærværende persondatapolitik omfatter My Data’s behandling af persondata, som indsamles om dig som kunde hos My Data, når du registrerer og bruger Webshoppen på hjemmesiden under domænenavnet www.mydata.dk, Facebook-siden, som My Data kunde, eller hvis du i øvrigt har accepteret at modtage materiale fra My Data.
 

2. DEFINITION
2.1 Ved ”persondata” forstås her oplysninger af enhver art, der kan bruges til at identificere dig som fysisk person, eller som relaterer sig til dig.

 

3. HVILKE OG HVORFOR INDSAMLER MY DATA PERSONDATA?
3.1 My Data behandler oplysninger om dig, herunder dit for- og efternavn, din adresse, e-mailadresse, telefonnummer, køn, alder, oplysninger om dine aktiviteter herunder forespørgsler, bestillinger, søgninger m.v.


3.2 My Data har brug for at behandle persondata vedrørende dig for at kunne drive sin virksomhed f.eks. for at kunne indgå aftaler med kunder ved behandling af kunders kontaktdata (navn, adresse, e-mailadresse, telefonnumre) på baggrund af kunders ønsker og forespørgsler, for at kunne udvikle og levere koncepter og produkter samt relaterede ydelser indenfor områder, der relaterer sig til Backup løsninger, antivirus beskyttelse, klarlægning af My Data’s produkter og ydelsers udbredelse, hvorvidt My Data’s Handelsbetingelser er accepteret, hvorvidt der er anmodet om at modtage elektroniske henvendelser, hvorvidt der er sket tilmelding til Viabill, til at fremsende tilbud, nyheder, spørgeskemaer samt til tekniske formål.


3.3 My Data forpligter sig til kun at behandle persondata i det omfang, det er nødvendigt for de ovenfor angivne formål.
 

4. INDSAMLING OG BRUG AF OPLYSNINGER
4.1 My Data indsamler persondata, når du bliver My Data kunde, når du benytter dig af hjemmesiden og/eller Webshoppen under www.mydata.dk, samt når du benytter dig af Facebook-siden.


4.2 My Data kan også modtage alle former for persondata og andre oplysninger om dig fra forretningspartnere.


4.3 My Data modtager og registrerer automatisk oplysninger i My Data’s serverlog fra din browser, herunder bl.a. cookies. MyData har udarbejdet ”Information om brugen af Cookies”, som kan læses på hjemmesiden under www.mydata.dk.


4.4 Ved deltagelse i konkurrencer eller udfyldelse af en af My Data’s kontaktformularer, må My Data kontakte dig via mail og telefon med henblik på salg af software. De data, der indsamles under konkurrenceregistreringen, anvendes til gennemførelse af konkurrencen, fastlæggelse af vinderen og håndteringen af præmien, især meddelelse til vinderen og præmieoverførslen (artikel 6, stk. 1, litra b, DSGVO).

4.5 Ved tilmeldelse af et forebyggende sikkerhedstjek, accepterer jeg My Data ApS må kontakte mig via e-mail og telefonopkald, med nyheder og tilbud på digital sikkerhed.


Hvis der efter afslutning af konkurrencen accepteres hensigter om køb, service eller andre kontrakter med tredjeparter, bliver de indsamlede data og eventuelt andre kontraktspecifikke data videregivet til tredjepart eller virksomheder, da disse ikke ligger til grund for etablering og gennemførelse af kontrakten (artikel 6, stk. 1, litra b og f DSGVO).
Desuden indsamler og behandler vi dine personlige data ved online deltagelse i konkurrencen baseret på den accepterede deltagelseskontrakt. Dette forpligter dig til at levere dine personlige oplysninger, hvis og i det omfang du ønsker at deltage i vores konkurrencetilbud. Den nævnte databehandling sker med henblik på egen direct-marketing (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) via e-mail, post, telefon og SMS (artikel 6, stk. 1, litra b DSGVO).


En sådan behandling af dine personoplysninger er i overensstemmelse med ethvert særskilt godkendt samtykke om kontakt til reklameformål via telefon, SMS, e-mail og postreklamer, eller ved videresendelse af data til direct-marketing for de pågældende My Data af lotteriet nævnt ovenfor, og foretages også inden for rammerne af vores legitime interesser baseret på dit samtykke (§ 6, stk. 1, litra f, DSGVO).


Endelig antager vi, at ved at give samtykke til telefon-, SMS-, e-mail- og postreklamer fra My Data, bliver der også givet samtykke om databeskyttelse i den relevante behandling af dine personlige data med henblik på My Datas direct-marketing og den tilhørende dataoverførsel, således at den tilsvarende databehandling også er tilladt i denne henseende (artikel 6, stk. 1, litra a, DSGVO).


Det kan være tilfældet, at før dataene bliver brugt til marketing eller videregives til My Data, finder en analyse af dine affiniterer, interesser og præferencer sted. Til dette formål kan de svar, du har givet efter registrering til konkurrencen, bearbejdes og der kan oprettes en profil, for at vi og eventuelle My Data kan udføre direct-marketing foranstaltninger mere målrettet (artikel 6, stk. 1, litra f, DSGVO).


Ved hjælp af de opnåede data, især dem fra vores undersøgelser efter konkurrencen, opretter vi en såkaldt brugerprofil for dig, for at kunne tilbyde dig en målrettet service, der er skræddersyet til dine individuelle behov. Ved at oprette denne kan vi klassificere personlige aspekter såsom dine interesser og præferencer, som en del af den automatiske behandling af dine data for at gøre det muligt for os at give dig reklamer og tilbud, der er interessante for dig.


Hvis din terminal understøtter denne funktion, modtager vi ofte en bekræftelse af, hvilke e-mails fra os du åbner, og hvordan du bruger disse e-mails, for at gøre dem mere nyttige og interessante for dig i fremtiden (artikel. 6 stk. 1 litra f DSGVO).


Indsamling og behandling af dine personoplysninger vil også resultere i påstand om dine rettigheder (artikel. 6 stk. 1 litra c og f DSGVO), som du kan se i afsnit 5 i denne privatlivspolitik.


Desuden kan dine personoplysninger blive videregivet i tilfælde, hvor vi er lovligt forpligtet til at gøre det (artikel 6, stk. 1, litra c), DSGVO) eller i det omfang det er nødvendigt for håndhævelse af andre rettigheder/krav eller for retligt forsvar, hvis og i det omfang disse er baseret på arrangørens eller andre tredjeparters berettigede interesser (artikel 6, stk. 1, litra f, DSGVO). Det samme gælder i tilfælde af (endog delvis) køb eller salg af forretninger og/eller aktiver i tilfælde af anden overtagelse af vores forretning af tredjemand, i tilfælde af indledning af insolvensbehandling, eller hvis åbningen afvises på grund af manglende aktiver (artikel 6 stk. 1 litra f, DSGVO).
 

5. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OG OFFENTLIGGØRELSE
5.1 My Data vil ikke videregive eller sælge dine persondata til tredjemand.


5.2 My Data vil dog – hvis det er nødvendigt – videregive dine persondata til andre firmaer, personer eller myndigheder i følgende tilfælde:
5.2.1 Hvis My Data har opnået dit samtykke hertil;
5.2.2 My Data er nødt til at dele oplysningerne for at kunne levere det produkt eller den tjeneste, som du har anmodet om eller tilmeldt dig;
5.2.3 My Data reagerer på stævninger, eller andre retslige skridt;
5.2.4 My Data opdager, at dine handlinger ved brug af My Data produkter og/eller tjenester er i strid med My Data’s Handelsbetingelser, denne Persondatapolitik eller My Data’s Information om brugen af cookies og/eller den til enhver tid gældende lovgivning;
5.2.5 My Data er forpligtet til at videregive oplysninger i henhold til lov;

 

5.3 Uanset foranstående giver du ved tiltrædelse af denne Persondatapolitik udtrykkeligt samtykke til, at My Data kan videregive persondata vedrørende dig til My Data’s koncernforbundne selskaber, herunder My Data ApS, forudsat at ingen af disse anvender dine persondata i videre omfang end beskrevet her.
 

6. MULIGHEDER FOR AT REDIGERE OG SLETTE PERSONDATA
6.1 Dine persondata bliver først slettet eller ændret, når du enten anmoder My Data om at gøre dette, når My Data selv vurderer, at My Data ikke længere har brug for dine oplysninger, eller hvis dine personoplysninger skal ændres.


6.2 Uanset pkt. 6.1. er My Data dog af hensyn til regnskabslovgivningen forpligtet til at opbevare nogle af dine persondata i minimum 5 år fra din seneste ordreafgivelse.


6.3 Hvis du selv på et tidligere tidspunkt, end beskrevet i pkt. 6.2, ønsker at slette eller ændre dine persondata, skal du skriftligt kontakte My Data herom (se kontaktdata nedenfor).
 

7. INDSIGT
7.1 Du kan til enhver tid anmode My Data om at oplyse, hvilke specifikke information, My Data har registreret om dig, og til hvilket formål informationen er blevet anvendt.


7.2 Du kan rette henvendelse til: My Data e-mailadresse: info@my-data.dk eller på telefon 60202000
 

8. ÆNDRINGER I MY DATA’S PERSONDATAPOLITIK
8.1 Opbevaring af persondata er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning.


8.2 My Data kan løbende og frit revidere denne Persondatapolitik.


8.3 Den til enhver tid gældende Persondatapolitik kan findes på hjemmesiden under domænenavnet www.mydata.dk. Eventuelle ændringer, justeringer, revideringer m.v. vil være gældende fra offentliggørelsestidspunktet på hjemmesiden – også for så vidt angår de tidligere registrerede persondata.

 

PERSONDATAPOLITIK FOR MYDATA INTERNET SECURITY – GOOGLE PLAY (PÅ ENGELSK)
 

PRIVACY POLICY

Panda Security is committed to protecting your privacy. This privacy policy explains how your personal information is collected, used, and disclosed by Panda Security. In compliance with the conditions laid down in the European Union General Data Protection Regulation (“GDPR”), below we provide you with detailed information regarding the processing of your personal data.

I. Data controller

Panda Security, S.L.U. (the “Society”), with VAT number B-48435218, registered in the Mercantile Register of Bilbao, Tome BI-59, Book 134, Sheet BI-767-B, 1st inscription, with registered offices at Santiago de Compostela, 12, 1st floor, 48003 Bilbao, Bizkaia (Spain), and contact email panda.asuntos_legales@watchguard.com

II. Data Protection Officer (DPO)

The Data Protection Officer (DPO) is the person responsible for ensuring that the Society processes personal data in compliance with the applicable data protection rules. You may contact the DPO at the following email address panda.dpo@watchguard.com.

III. Purpose and legal basis for the processing

Your personal data will be processed for the following purposes:

  • To manage the pre-contractual and/or contractual relationship with you, including, if appropriate, to monitor and actively manage your devices for the purpose of providing the service, manage complaints and improve customer service, provide technical support, and send you reminders when the software license you have purchased is about to expire.


  • In this respect, the fulfillment of the pre-contractual and/or contractual relationship with you constitutes the legal basis for the processing.

  • If you do not consent to providing the mandatory and indispensable personal data requested, it will not be possible to fulfill the pre-contractual and/or contractual relationship with you, resulting in the product provision not being formalized.. In any event, you have the right to object to the processing of your personal data for the purpose and in the manner set out above.

  • In particular, our products for Android require the following data for its operation:
    

    • User contact data. Email addresses are used to create the Panda Account for authorization on the Panda web portals, which enables users to manage their licenses and their devices for anti-theft, parental, and employee control purposes. Email addresses are also used to send welcome emails during the onboarding process and security messages to the users. They can also be used for marketing purposes. Contact information is provided by users at their own discretion.

    • Location. Anti-theft, Family, and Employee Control features obtain and store the location of the user’s devices to track them and send them alerts in case of entry/exit of control zones. The app needs to use the device’s location to provide the said features even when it is closed or not in use. This location information is not shared with third parties or used for advertising purposes, and is only accessible by the account owner, the supervisor users from their devices, and the Web consoles of the Anti-Theft, Family and Employee Control features.

    • Installed apps. The product uses the list of apps installed on the device to perform an antivirus scan of them for threats and to get the list of installed apps to monitor their use and apply usage restrictions on them for parental/employee control purposes. Application usage statistics. Application usage statistics are obtained so that supervisors can monitor the use of the applications by the supervised devices.

    • Contacts. The user’s contact information is used to block calls from unknown numbers and provide call block reports grouped by contact.

    • Statistic data/Analytics. Information about the user’s interaction with the product is uploaded to optimize the user experience and to detect and correct possible errors when they appear.

    • Camera. A photo is taken when the user requests it in the context of an anti-theft action on a lost or stolen device.

   • Unique identifier of the mobile device. This ID is generated by Android and is unique per device up to Android 7, or per device and application signature from Android 8 onwards. It is required to manage and perform actions on a specific device (anti-theft, family, etc.).

  • To enable the Society to send you offers or advertising and promotional communications by any means (including email) concerning other products or services offered by Panda Security, or to carry out other marketing activities such as sending newsletters to registered users. In this respect, your expressed consent constitutes the legal basis for the processing, should you have granted it. If you do not consent to the processing of your personal data for the purpose set out above, you will not receive any marketing communications from Panda Security.

  • To retain your personal data in the event that the contractual relationship is not formalized, for the purpose of managing future requests you may make, and, if appropriate, sending you information improving the conditions of an offer you didn’t contract. In this respect, the Society’s legitimate interest in managing and satisfying any future requests or queries you may have constitutes the legal basis for the processing. In any event, you have the right to object to the processing of your personal data if the contractual relationship is not formalized.

IV. Data retention period

The Society will store your personal data for as long as the contractual relationship with you is in force and, once it is terminated, for as long as the applicable fiscal, economic, civil and criminal regulations are in effect. In addition, in the event that the contractual relationship with you is finally not formalized, the data retention period will be six years.

V. Recipients of the personal data

We inform you that under no circumstances will your personal data be passed on to any third party, unless required by a legal obligation, and to the corresponding public bodies. Furthermore, we inform you that your personal data may be accessed, as data processors, by the following parties: (i) Technology service providers (such as software or hardware developers as well as developers of applications related to the software license) in order to effectively provide the computing services related to the software license granted to you, as well as optimizing it; (ii) marketing and advertising service providers involved in the launch of product offers and promotions; (iii) companies belonging to the Society’s group in order to effectively fulfill the contractual relationship with you; and (iv) product distributors.

VI. International transfers of personal data

To allow the aforementioned third-party providers to access your personal data, said data may be shared with the following international data processors outside of the EU:
 

Marketing service provider

USI Techonologies, Inc.

USA

Ensures an adequate level of protection by signing the standard contractual clauses set out in Decision 2002/16/EC of February 5, 2010.

Technology service provider

CYREN Ltd.

Israel

Ensures an adequate level of protection in compliance with the EU Directive 2011/61/EC of January 31, 2011.


You can obtain a copy of the aforementioned safeguards by contacting the Data Protection Officer at panda.dpo@watchguard.com.

VII. Rights available to data subjects

We inform you that you are entitled to exercise the following rights:

(i) Right of access: Right to find out what kind of personal information is being processed, and the processing activities performed on said data;

(ii) Right of rectification: Right to ask for your information to be corrected;

(iii) Right to erasure: Right to have your personal information deleted;

(iv) Right to object: Right to object to the processing of your personal data, for reasons related to your personal situation;

(v) Right to withdraw your consent when your consent is the legal basis for the processing of your personal data;

(vi) Right to restriction of processing: Right to ask for your personal information to stop being processed in certain cases (e.g. If you believe that the personal information about you is incorrect, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data); and

(vii) Right to portability: Right to receive a copy of the information which you have provided to the Society in a structured, commonly used and machine-readable format, and right to transmit that data to another controller.


To exercise these rights, you must submit your request in writing to panda.asuntos_legales@watchguard.com, or to the Society’s registered offices (indicated above.

Your request to exercise your rights must include your full name as well as the right to be exercised, along with a copy of your national ID card or equivalent personal identification document.

In addition, you are entitled to lodge a complaint with the Spanish Data Protection Agency, if you consider that you have not been satisfied when exercising your rights.

You may exercise any of these rights free of charge.

bottom of page