top of page
  • Forfatters billedeLene Petersen

Den elektriske bilindustri træder i øjeblikket på speederen, men kan IT-sikkerhed følge med?

Elbiler er blevet mere og mere populære i de senere år, efterhånden som regeringer over hele verden har forsøgt at tackle klimaændringer og reducere drivhusgasemissioner.


Den elektriske bilindustri

I Europa vokser elbilindustrien hurtigt, og flere og flere vælger at købe elbiler. Men med væksten i elbilindustrien følger nye udfordringer, herunder behovet for forbedret it-sikkerhed for at sikre mod den enkeltes privatliv og først og fremmest sikkerhed.


IT-sikkerhed i elbilindustrien

It-sikkerhed er afgørende i elbilindustrien, da elbiler er stærkt forbundne og er stærkt afhængige af software og databehandling. Elektriske køretøjer bruger en række sensorer og systemer til at kommunikere med hinanden og med infrastruktur, såsom ladestandere og trafikstyringssystemer. Det betyder, at der overføres en betydelig mængde data mellem forskellige systemer, hvilket skaber en række potentielle sikkerhedsrisici.


En af de vigtigste risici forbundet med it-sikkerhed i elbilindustrien er truslen om cyberangreb. Cyberangreb kan komme i mange forskellige former, herunder hacking, phishing og malware. Hvis et elektrisk køretøj kompromitteres af et cyberangreb, kan det resultere i alvorlige konsekvenser, såsom tyveri af personlige data, kompromittering af køretøjskontrolsystemer eller endda fysisk skade på passagerer.


For at afbøde disse risici skal elbilindustrien tage en proaktiv tilgang til it-sikkerhed. Dette inkluderer implementering af robuste sikkerhedsforanstaltninger på alle niveauer af det elektriske køretøjs økosystem, fra selve køretøjet til ladestationerne og anden infrastruktur. Det indebærer også at vedtage bedste praksis for sikker softwareudvikling og -test samt at uddanne brugere om vigtigheden af ​​it-sikkerhed, og hvordan man beskytter sig selv mod cybertrusler.


EU-love og -forskrifter om it-sikkerhed i elbilindustrien

I Europa er der en række love og regler på plads, der har til formål at sikre mod individuel privatliv og sikkerhed i elbilindustrien. Disse love og regler dækker en lang række områder, lige fra databeskyttelse og cybersikkerhed til sikkerhedsstandarder og miljøbestemmelser.


En af de vigtigste love på området er den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), som trådte i kraft i maj 2018. GDPR er en omfattende databeskyttelseslov, der gælder for alle virksomheder, der opererer inden for EU, samt alle virksomheder, der behandler EU-borgeres personoplysninger. I henhold til GDPR skal virksomheder træffe en række foranstaltninger for at beskytte privatlivets fred og sikkerhed for persondata, herunder implementere tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af ​​persondata.


GDPR kræver også, at virksomheder underretter enkeltpersoner i tilfælde af et databrud, der sandsynligvis vil resultere i en risiko for deres rettigheder og friheder. Det betyder, at hvis et elektrisk køretøj kompromitteres af et cyberangreb, skal virksomheden, der er ansvarlig for køretøjet, underrette berørte personer og tage skridt til at afbøde virkningen af ​​bruddet.


Udover GDPR er der også en række andre EU-love og regler, der gælder for elbilindustrien. For eksempel har Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) udgivet retningslinjer om cybersikkerhed for tilsluttede biler, som giver anbefalinger til producenter og andre interessenter om, hvordan man beskytter mod cybertrusler.


Der er også en række sikkerhedsstandarder, der gælder for elektriske køretøjer, såsom FN-regulativ nr. 155 om cybersikkerhed og cybersikkerhedsstyringssystemer til køretøjer. Denne forordning kræver, at producenter implementerer en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod cybertrusler, herunder sikre opstartsprocesser, sikre over-the-air-opdateringer og indtrængendetekterings- og responssystemer.

Comments


bottom of page